Isovanhemmuuden vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

Vaikuttaako isovanhemmuus ikääntyneiden ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin? Kysymys on keskeinen nykyajan ikääntyvissä yhteiskunnissa.

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa on koottu isovanhemmuuden terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia, jotka koskevat:

  • Isovanhempiperheitä, joissa isovanhemmat kasvattavat lapsenlapsia ilman vanhempien läsnäoloa.
  • Kolmen sukupolven kotitalouksia, joissa isovanhemmat asuvat aikuisten lasten ja lastenlasten kanssa.
  • Perheen ulkopuolisia isovanhempia, jotka ovat mukana lastenlastensa elämässä.

Katsaus perustuu kirjallisuushakuun, joka toteutettiin syyskuussa 2019 Web of Science, PubMed, PsycINFO ja Ebsco -tietokannoissa. Tarkasteluun valikoitui lopulta 92 artikkelia, jotka on julkaistu vuosien 1978 ja 2019 välillä.

Artikkelin löydökset vahvistavat, että negatiivisimmat vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ovat isovanhemmilla, jotka toimivat lastenlastensa huoltajina tai asuvat kolmen sukupolven talouksissa. Positiivisimmat vaikutukset kohdistuvat isovanhempiin, jotka ovat mukana lastenlastensa elämässä mutta eivät asu yhdessä heidän kanssaan.

Lue lisää

Danielsbacka, Mirkka, Lenka Křenková, and Antti O. Tanskanen. 2022. ”Grandparenting, health, and well-being: A systematic literature review.” European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-021-00674-y