Mikä ennustaa sosiaalisen median käyttöä eri sukupolvilla?

Myös ikäihmiset ovat viime vuosina alkaneet käyttää sosiaalista mediaa yhä enemmän. Silti ikääntyneiden sosiaalisen median käyttöön vaikuttavista tekijöistä tiedetään vähän.

Tammisalon ym. tutkimuksessa kartoitetaan tekijöitä, jotka ennustavat sosiaalisen median käyttöä ikääntyneiden (68–73-vuotiaiden) keskuudessa ja verrataan sitä heidän aikuisten lastensa (19–56-vuotiaiden) sosiaalisen median käyttöön.  Tutkimus tarjoaa uutta tietoa sosiaalisen median käytön ennustajista kahdessa perhesukupolvessa.

Sosiaalisen median käytön ennustajina on käytetty väestötekijöitä sekä vastaajien sosiaalisen elämän ominaispiirteitä. Lisäksi testattiin, ennustaako ikääntyneiden sosiaalisen median käyttöä heidän aikuisten lastensa sosiaalisen median käyttö. Tutkimuksessa lähteenä käytty suomalainen väestöaineisto antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia tätä kysymystä, koska perheen vanhemmat ja aikuiset lapset ovat linkitettävissä toisiinsa.

Molemmissa sukupolvissa naiset ja korkeasti koulutetut käyttivät todennäköisemmin sosiaalista mediaa. Vanhemman sukupolven miesten kohdalla nuorempi ikä ja eronneisuus ennustivat sosiaalisen median käyttöä. Vanhemman sukupolven naisille taas parempi terveys ja tiheä yhteydenpito ystäviin ennustivat sosiaalisen median käyttöä.

Vanhemmassa sukupolvessa suurempi määrä lapsia ennusti sosiaalisen median käyttöä sekä miehillä että naisilla. Nuoremman sukupolven osalta erityisiä ennustajia sosiaalisen median käytölle naisilla olivat nuorempi ikä, avioero, suurempi lasten määrä sekä tiheämpi yhteydenpito ystäviin. Nuoremman sukupolven miehillä sosiaalisen median käytölle ei ollut merkittäviä ennustajia korkeakoulutuksen lisäksi, joka ennusti sosiaalisen median käyttöä myös kaikissa muissa ryhmissä. Tulosten mukaan nuoremman sukupolven sosiaalisen median käyttö ennusti heidän vanhempiensa sosiaalisen median käyttöä.

Lähde

Tammisalo K, Mirkka Danielsbacka, E. Andersson and Antti O. Tanskanen. 2022. Predictors of Social Media Use in Two Family Generations. Front. Sociol. 6:813765. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.813765