Syrjäyttääkö digitaalinen viestintä perinteisen yhteydenpidon?

Ovatko uudet digitaalisen viestinnän muodot, kuten pikaviestit, videopuhelut ja sähköpostit, syrjäyttäneet vai vahvistaneet perinteisempiä viestintämuotoja, kuten kasvokkain tapaamista, puhelimella puhumista ja kirjeiden tai postikorttien lähettämistä?

Digitaalinen vallankumous on muuttanut ihmisten välisen yhteydenpidon tapoja, mutta aiemman tutkimuksen perusteella ei tiedetä sen vaikutuksista sukulaisten väliseen viestintään. Tuoreessa Danielsbackan, Tammisalon ja Tanskasen artikkelissa testattiin vahvistaako vai syrjäyttääkö digitaalinen viestintä perinteistä viestintää sukulaisten välillä.

Aineistona käytettiin suomalaista kyselyaineistoa, jossa oli mukana 1 945 nuorempaan sukupolveen (18–55-vuotiaat) sekä 2 663 vanhempaan sukupolveen (68–73-vuotiaat) kuuluvaa vastaajaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien ja lasten, isovanhempien ja lastenlasten sekä tätien/setien/enojen ja sisarusten lasten välistä yhteydenpitoa.

Tutkimuksen päätuloksena oli, että digitaalinen viestintä vahvistaa perinteistä viestintää sukulaisuussuhteesta ja iästä riippumatta. Mitä useammin vastaajat olivat yhteydessä toisiinsa digitaalisesti, sitä useammin he pitivät yhteyttä myös perinteisin keinoin.

Lue lisää

Danielsbacka, M., Tammisalo, K. & Tanskanen, A.O. (2022) Digital and traditional communication with kin: displacement or reinforcement? Journal of Family Studies, 28. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2022.2040575