Väestön ikääntymisen tuomia haasteita voidaan lieventää poliittisin keinoin

Suomi ikääntyy vauhdilla ja syntyvyys on laskenut pitkään. Tämä herättää huolta siitä, kuinka tulevaisuudessa riittää työvoimaa ylläpitämään hyvinvointivaltion palveluita ja talouskasvua.

Väestötieteen vuosikirjan artikkelissa selvitettiin mikrosimulaatiomallilla väestön ikääntymisen vaikutuksia Suomessa, kun otetaan huomioon työvoiman tuottavuuden kasvu vuoteen 2060 saakka. Artikkelissa selvitettiin myös eri hedelmällisyystasojen vaikutuksia ennusteisiin.

Tulokset osoittavat, että vaikutukset näyttävät vähemmän dramaattisilta, kun tilannetta arvioidaan tuottavuuspainotetulla taloudellisella huoltosuhteella perinteisen vanhushuoltosuhteen sijaan. Tulokset viittaavat siihen, että korkeampi kokonaishedelmällisyysluku yhdessä tehostetun koulutuspolitiikan kanssa, hyödyttäisi eniten huoltosuhdetta. Panostus koulutukseen ja erityisesti miesten koulutustason nostaminen onkin keskeinen poliittinen keino lieventää väestön ikääntymisen tuomia haasteita.

Kirjoittajat Guillaume Marois, Anna Rotkirch ja Wolfgang Lutz korostavat, että väestön ikääntymisen tuomille taloudellisille haasteille ei ole nopeaa ratkaisua, mutta vaikutuksia voidaan lieventää pidemmällä aikavälillä käyttämällä erilaisia poliittisia keinoja. Koulutustason nostoa ei pidä nähdä ristiriidassa toivotun lapsiluvun politiikan kanssa.

Väestön ikääntymisen tuomien haasteiden torjuminen edellyttää myös yhteisten väestömuutosten ennustamiseen tarkoitettujen menetelmien ja työkalujen kehittämistä.

”Politiikan työkalupakettiin on sisällytettävä tapoja arvioida ja ennustaa väestörakenteen muutosta niin kansallisella kuin alueellisella tasolla, keskittyen myös inhimilliseen pääomaan ei vain ikärakenteen muutokseen”, sanoo professori Wolfgang Lutz IIASA:sta ja Wienin yliopistosta.

Lue lisää

Marois, G., Rotkirch, A., & Lutz, W. (2022). Future population ageing and productivity in Finland under different education and fertility scenarios. Finnish Yearbook of Population Research, 56, 137–160. https://doi.org/10.23979/fypr.119666