Vähentääkö läheisten auttaminen vapaaehtoistyön tekemistä?

Tanskasen ym. artikkelissa tarkasteltiin 62–67-vuotiaiden suomalaisten kotitaloutensa ulkopuolella asuville sukulaisille ja ystäville antamaa käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko läheisapu yhteydessä tuntemattomien auttamiseen eli osallistuvatko läheisiään auttavat muita useammin vapaaehtoistyöhön tai lahjoittavatko he muita useammin rahaa hyväntekeväisyyteen.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Sukupolvien ketju -kyselyä, johon vastasi yli 2 000 iältään 62–67-vuotiaista suomalaista.

Aktiivisella ikääntymisellä viitataan usein palkkatyön tekemiseen ja työmarkkinoille osallistumisen kannustamiseen. Näihin keskittyminen jättää varjoonsa sen, että aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa myös muunlaista toimintaa, joka saattaa tuottaa hyvinvointia ikäihmisille itselleen, heidän läheisilleen sekä yhteiskunnalle laajemmin.

Läheisten auttamisen oletetaan usein vähentävän vapaaehtoistyön tekemistä ja hyväntekeväisyyteen lahjoittamista, koska useiden tahojen auttaminen voi olla liian raskasta. Artikkelin tulokset kuitenkin osoittavat, että samat henkilöt, jotka auttavat läheisiään, osallistuvat usein myös vapaaehtoistyön tekemiseen ja lahjoittavat rahaa hyväntekeväisyyteen.

Tulokset kertovat, että viisi prosenttia vastaajista antoi käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua läheisilleen sekä teki vapaaehtoistyötä. Vastaajista 16 prosenttia antoi kahta ja 23 prosenttia yhtä läheisavun muotoa sekä osallistui myös vapaaehtoistyön tekemiseen.

Yhdeksän prosenttia vastaajista antoi käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua läheisilleen sekä lahjoitti rahaa hyväntekeväisyyteen. Vastaajista 33 prosenttia antoi kahta ja 54 prosenttia yhtä läheisavun muotoa sekä lahjoitti rahaa hyväntekeväisyyteen.

Läheisille annettu käytännön apu ja hoiva-apu olivat yhteydessä lisääntyneeseen vapaaehtoistyön tekemiseen. Tarkasteltaessa erikseen sukulaisille ja ystäville annettua apua selvisi, että erityisesti ystäville annettu apu lisäsi vapaaehtoistyön tekemisen ja hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen todennäköisyyttä.

Lue lisää

Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Arpino, B., & Danielsbacka, M. (2022). Prosocial activity in later life: Are informal help and care associated with volunteering and charity? Ageing and Society, 1-36. https://doi.org/10.1017/S0144686X22001015