Yksilön verkostot muistuttavat toisiaan viestintävälineestä riippumatta

Sosiaaliset verkostot ovat avain ajatusten, normien ja muiden kulttuuristen rakenteiden olemassaoloon. Ne myös vaikuttavat tapaan, jolla kommunikoimme, tuemme toisiamme tai muodostamme yhteisöjä.

Yksi sosiaalisten verkostojen merkittävä piirre on siteiden voimakkuuden moninaisuus, jossa vahvat siteet ovat tyypillisesti integroituneet sosiaalisiin ryhmiin, kun taas heikot siteet ovat ratkaisevia koko verkoston yhtenäisyyden kannalta. Vahvoilla ja heikoilla siteillä onkin erilainen rooli yhteisö- ja yksilötasolla.

Yksilön verkostoissa on yleensä vain pieni osa erittäin läheisiä suhteita. Näihin läheisiin suhteisiin liittyy voimakkaita tunteita, ja niitä ympäröi suurempi määrä heikompia siteitä.

Aiemmat matkapuhelinviestintää koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että edellä esitetyn mukaisesti yksilön verkostoissa on yleinen kuvio, jossa pieni määrä läheisiä suhteita saa suuren osan viesteistä.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin tietoja toistuvista, sosiaalisista vuorovaikutustilanteista miljoonien yksilöiden välillä 16 viestintäkanavassa, kuten puhelut, tekstiviestit, sähköpostit sekä sosiaalisten verkostojen ja verkkofoorumien viestit.

Tulokset osoittavat, että ihmisillä on taipumus rakentaa samannäköisiä henkilökohtaisia verkostoja useissa verkkoviestintäkanavissa. Ihmisten todellisten eli ”offline-suhteiden” rakenne, jolle on ominaista pieni määrä läheisiä suhteita, heijastuu myös verkkoviestinnässä eli esimerkiksi matkapuhelujen kautta.

Emme kuitenkaan tiedä, miksi työhön liittyvien sähköpostiviestien, deittisivustojen viestien tai elokuviin liittyvien verkkofoorumikeskustelujen synnyttämien verkostojen pitäisi olla samankaltaisia kuin puhelinviestinnän verkostojen.

Yksi mahdollisuus on, että aivomme ovat yksinkertaisesti kytketty niin, että ne muokkaavat sosiaalisia verkostojamme johdonmukaisesti samankaltaisiksi viestintävälineestä riippumatta.

Vaihtoehtoisesti syy voi piillä siteiden voimakkuuden vahvistamisen mekanismeissa. Koska olemme jo osallistuneet verkkokeskusteluun jonkun kanssa, on helpompi jatkaa vuorovaikutusta saman henkilön kanssa. Toisin sanoen, vaikka mekanismi selittääkin tehokkaasti yksilön verkostojen siteiden voimakkuuden, se voi syntyä erilaisista syistä, kuten todellisten suhteiden emotionaalisesta läheisyydestä tai toistuvan vuorovaikutuksen helppoudesta verkkoviestinnässä.

Jotta voimme paremmin ymmärtää yksilön käyttäytymistä ohjaavia mekanismeja, meidän pitää ymmärtää laajemmin myös sosiaalisten verkostojen muodostumista.

Lue lisää

Iñiguez, G., Heydari, S., Kertész, J. & Saramäki, J. Universal patterns in egocentric communication networks. Nat Commun 14, 5217 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40888-5